Ett digitalt hjälpmedel för att öka lönsamhet, prestanda och säkerhet för Komatsu tipptruckar i gruvdrift eller stenbrott.

Komatsus monitor för förarvägledning  (”OGM”= Operator Guidance Monitor) är ett nyutvecklat, digitalt verktyg för att optimera tipptruckars effektivitet och lönsamhet.

I den lättanvända menyn ställer man in målsättningsvärden (”KPI” = Key Performance Indicator) och justerar driftsparametrarna så att Komatsu tipptruck kan användas på effektivaste sätt. Prestanda-systemet är ett värdefullt verktyg som hjälper föraren att optimera arbetet i realtid.

Det hjälper till att optimera arbetsförlopp och körteknik, vilket resulterar i bränslebesparing, högre produktivitet och ökad arbetsplatssäkerhet.

Marek Skrzydel, stenbrottsansvarig hos Heidelberg Materials säger: “Detta system gör det möjligt att analysera data och produktionskapacitet i realtid och även löpande kunna diskutera uppnådda mål med föraren.

Kunden kan snabbt ställa in parametrar som lastkapacitet, planerad bränsleförbrukning och tid för varje lastcykel, tomgångstid och produktion (ton per timme), lastnings- och tömningsplats.

OGM-skärmen visar också varningar i realtid för farliga drifttillstånd, till exempel fortkörning eller häftiga inbromsningar.

Tack vare ett unikt inloggnings-ID kan förarnas prestanda analyseras individuellt. CAN bus-data om maskinens arbete skickas automatiskt, så att kunden har tillgång till dem via en webbaserad övervakningspanel.

Data kan filtreras efter datum, maskin, skift, förare och lastnings- och tömningsplats.

“Komatsu monitor för förarvägledning är ett av de nya, digitala Komatsu-verktygen för att stödja våra kunder med sin dagliga gruv- eller stenbrottsdrift“, säger Wouter Boon, telematikspecialist på Komatsu Europa. “Förarvägledningen ger möjlighet att ställa in målsättningsvärden (KPI) åt föraren och sedan följa upp och ev justera, allt i realtid.”

Summering av fördelar med OMG monitor för förarvägledning

“Systemet är mycket enkelt att använda”, säger Marek Sosnik, tipptruckförare hos Heidelberg Material. Innan jag börjar köra behöver jag bara logga in och sedan följa instruktionerna som visas på skärmen.”

Webb-baserad panel ger optimal kontroll över arbetet och produktionen.

  • På kontoret ställs målsättningsvärden (KPI) och tröskelvärden som t ex transportsträckans hastighetsbegränsning. Status för varje mål kan sökas/följas efter datum, tid, skift eller förare. Den automatiska datainsamlingen i maskinen med produktions- och händelsedata överförs till den webb-baserade övervakningspanelen.
  • Varje förare har sitt eget OGM-konto. Innan arbetet påbörjas loggar föraren in direkt via förarhyttens lättanvända 8-tumsskärm.
  • Efter inloggning visar systemet automatiskt både målsättningsvärde (KPI) och rutt för aktuell arbetsuppgift på monitorn, efter vilka föraren sedan kan anpassa tempo och körteknik. Tack vare återkoppling av driftdata i realtid kan föraren följa upp varje enskilt målvärde, som lastning, transport och tömning.
  • Genom att parametervärdena uppdateras i realtid lär sig föraren hur maskinen kan köras mest effektivt. Det behövs ingen input från föraren, förarens självinlärning uppmuntras genom den tydliga visningen av driftsprestanda i monitorn. Allt detta resulterar i bränslebesparing, effektivare produktion och säkrare arbete.
  • Med förarvarningar i realtid vid farliga arbetssituationer, vid t ex fortkörning eller plötslig inbromsning, kan säkerheten på arbetsplatsen övervakas och förbättras kontinuerligt.

För mer information, kontakta

Joachim Mårtensson
joachim.martensson@sodhaak.se