Komtsu Care

  • Komatsu original Oil & KEPO underhållskit vid 250*, 500, 1000, 1500, 2000 timmar.
  • Arbete till det förebyggande underhållet
  • KOWA oljeprover till det förebyggande underhållet
  • Underhåll av partikelfilter (KDPF) vid 4500/9000 tim, 5 års garanti
  • Underhåll av AdBlue tank vid 4500/9000. SCR-garanti
  • Standard på WA200 och uppåt, alla PC138 och uppåt, PW148 och uppåt, alla bandschaktare D51 uppåt

 

Broschyr Komatsu Care

Se till att ta hand om din maskin från Komatsu.

Med Komatsu CARE vårdas din maskin genom att vi endast använder Komatsu originaldelar, Komatsu orginaloljor och Komatsu-utbildade tekniker.

Allt för att din maskin ska hålla så länge som möjligt.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Maskingaranti Standardgaranti
Förebyggande underhåll SIIIB/IV: Komatsu Care.
Utan extra kostnad: 3 år / 2000 timmar
Servicedelar, oljor, arbetstid
Underhåll av KDPF / AdBlue-tank SIIIB/IV Standard: Komatsu Care.
Utan extra kostnad: 5 år / 9000 timmar
Garanti och utbytesservice, arbetstid är inkluderat