Vår värdeskapande, innovativa tillverkning och teknologi ger förutsättningar för en hållbar och harmonisk framtid, både för människor, företag och planeten vi lever på – Nu startar aktiviteterna för att fira Komatsu 100 år

 

Komatsu Ltd. kommer att fira sitt 100-årsjubileum den 13:e maj, 2021. Företaget grundades i staden Komatsu i prefekturen Ishikawa. Filosofin för Komatsu har alltid varit att tillverka maskiner av högsta kvalitet och driftsäkerhet samt en kontinuerlig strävan att optimera förtroendet hos kunder, aktieägare, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter.

100 årsjubileet är också ett tillfälle för Komatsu att visa sin uppskattning för det förtroende och stöd de fått från sina intressenter och kunder under årens lopp, Komatsu kommer också att ha aktiviteter med historisk återblick och exponera sina planer och ambitioner för en hållbar tillväxt i framtiden.

För de kommande 100 åren kommer Komatsu att fortsätta flytta fram sina positioner tillsammans med partners och intressenter och med värdeskapande, innovativ tillverkning och teknologi, ge förutsättningar för en hållbar framtid, både för människor, företag och vår planet.

Målsättning

Vår värdeskapande, innovativa tillverkning och teknologi ger förutsättningar för en hållbar och harmonisk framtid, både för människor, företag och planeten vi lever på

Värdegrunder

Ambition
Med en utmanande anda och utan rädsla att göra fel, skapas innovationer och inspiration att alltid göra mer

Uthållighet
Även då arbetet är svårt, står vi fast vid våra löften och ser till att våra åtaganden blir färdigställda

Samarbete
Värdeskapande grundas på lagarbete, inkluderande, respekt, mångfald och win-win tänkande i alla relationer

Äkthet
För att förtjäna och bibehålla förtroende, agerar vi alltid med uppriktighet, integritet och ärlighet, samt kommunicerar transparent

1. Märkesidentitet
Komatsu har avgett ett märkeslöfte “Gemensamt skapa värde”. Allt eftersom marknaderna och förutsättningarna ständigt förändras, är deras ambition att uppfylla våra globala åtaganden. Det finns en video som handlar om märket Komatsu på webbsidan för Komatsu 100-årsjubileum.

2.Lansering av “One World One Komatsu” det medarbetardrivna social/miljöprojektet
Komatsu definierar CSR (Corporate Social Responsibility) som aktiviteter där samhällssociala behov tillgodoses med bidrag från företagets kärnverksamhet, man arbetar här för en hållbar tillväxt i samhället för att gemensamt lösa ESG-problem (miljö, social, ledarskap). Komatsu lanserar “One World One Komatsu”, Komatsus första globala plattform där hela Komatsu gruppens medarbetare över hela världen kan delta.

3.Visning av “Komatsu in 203X” 100 års jubileumsfilm
Med målsättningen att skapa säkra, produktiva, smarta och rena arbetsplatser i framtiden, i denna video visas framtida arbetsplatser som Komatsu skulle önska att de ser ut om 10 till 20 år, med fokus på 5 arbetsområden: gruvor, entreprenad, skog och lantbruk, industrimaskiner samt Komatsus egen tillverkning.

4.Komatsu-no-mori uppdateras
Komatsu kommer att uppdatera Komatsu-no-mori i staden Komatsu i prefekturen Ishikawa. Komatsu öppnade Komatsu-no-mori 2011 som ett delprojekt i 90 års jubileet. Här kan man bl a få en inblick i hur framtidens arbetsplatser kan se ut, men här finns också mycket intressant att titta på för barn. Som en del av förnyelseprojektet, som syftar till hållbara bidrag för lokala samhällen, har Komatsu tagit nya initiativ för att öppna Waku-Waku History Pavilion där besökare kan blicka tillbaka på Komatsus historia.

・ Öppning efter uppdatering (planerad): 14 maj (fredag)

För ytterligare information om jubileumsaktiviteterna och andra tillställningar, så kommer Komatsu att hålla webbsidan för 100 års jubileet uppdaterad.

Komatsu 100 års jubileum webbsida