BOMAG Avfallskompaktorer

BOMAG avfallskompaktorer är specifikt utformade för att arbeta under de extrema förhållanden som finns på avfallsanläggningar.

BOMAG avfallskompaktorer lägger grunden för lönsamhet där ett optimalt kapacitetsutnyttjande är ett måste. Med dessa avfallskompaktorer får du bästa möjliga packning av allt avfallsmaterial.

För mer information, se BOMAGS internationella hemsida.

Avfallskompaktorer, 20-30 ton

Avfallskompaktorer, 30-40 ton

Avfallskompaktorer, 40-60 ton