Vindels Maskinservice blir en Söderberg & Haak auktoriserad serviceverkstad, vilket innebär att de sköter kundkontakten gällande service/reparationer/garantier/reservdelar.

De kommer att ansvara för Umeå området (det blåfärgade geografiska området) vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder ypperlig service. Vindels Maskinservice ägs och drivs av Thomas Barkemo. Förutom Thomas består organisationen av 4 servicetekniker varav en ska utgå från Umeå.

Vindelns Maskinservice AB
Innovationsparken
Västervägen 3, 922 31 Vindeln
Tel: o933-13066
info@vindelnsmaskinservice.se
vindelnsmaskinservice.se