Komatsu presenterar ett nytt koncept för medelstora grävmaskiner utrustade med vätgas-bränsleceller. Man har påskyndat ”PoC”-testerna (validering att konceptet är genomförbart) för att framledes kunna erbjuda, produktiva, smarta och miljövänliga maskiner.

Komatsu Ltd. har utvecklat ett nytt koncept för medelstora grävmaskiner där man kombinerar en vätgasbränslecell med Komatsu-utvecklade nyckelkomponenter för att uppnå koldioxidneutrala utsläpp. Genom avancerade PoC-tester (Proof of Concept), som startade i maj 2023, har Komatsu utökat sina resurser att inom en snar framtid starta kommersiell produktion av medelstora entreprenadmaskiner drivna av vätgasbränsleceller.

I sin medellånga framtidsplanering åtog sig Komatsu, att fram till 2030, minimera miljöpåverkan i hela sin verksamhet och siktar på en 50-procentig minskning av CO2-utsläppen från sina produkter och sin produktion, (jämfört med 2010 års nivåer) och en målsättning att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. För att hjälpa sina kunder att uppnå koldioxidneutralitet har Komatsu tillhandahållit många olika produkter, tjänster och hjälpmedel som reducerar miljöpåverkan, såsom hydrauliska hybridgrävmaskiner och eldrivna minigrävmaskiner. Komatsu bedriver också forskning och utveckling för att kunna tillhandahålla produkter utrustade med andra, miljövänliga kraftkällor.

Koncept-grävmaskin utrustad med vätgasbränslecell

I sin nya konceptmaskin har Komatsu byggt in ett vätgasbränslecellssystem och vätgastank, tillverkat av Toyota Motor Corporation, i en medelstor Komatsus grävmaskin. Komatsu har som målsättning att maskinen får noll avgasutsläpp och en avsevärd buller- och vibrationsreducering, utan att ge avkall på användningsområde och grävprestanda.

Medelstora och stora entreprenadmaskiner kräver en kraftkälla med avsevärt högre
energitäthet än små och lätta entreprenadmaskiner, vilka är betydligt enklare att elektrifiera med batteridrift. Eftersom vätgas har en högre energitäthet och kan tankas avsevärt snabbare än vad som krävs för att ladda batterier, ser Komatsu utvecklingsavdelning det som mycket lovande att kunna elektrifiera medelstora och stora grävmaskiner med denna teknik. För att bidra till koldioxidneutralitet kommer Komatsu att noggrant utvärdera konceptet och lägga stora resurser på att så snart som möjligt kunna starta kommersiell produktionen av medelstora grävmaskiner, drivna via vätgasbränsleceller.