Filter

Servicesatser

Fördelar:

 • Komatsu original reservdelar
 • Komatsu kvalitet
 • Alla nödvändiga delar samlade i ett paket
 • Komatsu garanti
 • Innehåller korrekt delar för tillämpligt serviceintervall
 • Billigare än att köpa varje del för sig

Varför använda servicesatser:

 • Enkelt att beställa
 • Säkerställer att alla garantivillkor uppfylls – även för förlängd garanti
 • Snabbt
 • Säkert
 • Billigare

Servicesatserna som nämns i försäljningsguiden är i enlighet med de flesta förarhandböcker. Kontrollera alltid med förarhandboken för din maskin för specifika krav.

Om filter

Oavsett hur bra maskinen än är kan den inte prestera som förväntat om den körs med smutsig olja eller om bränslet är förorenat av smuts eller vatten. Luftfilter och övriga filter tar bort damm, smuts, metallpartiklar, vatten och andra ämnen samt ser till att motorn får en utmärkt arbetsmiljö.

Tyvärr finns det en överraskande tendens att luftfilter och övriga filter är mindre viktiga bland de dagliga tillsynspunkterna. Men rena filter är av stor betydelse för maskinens prestanda samt ser till att slitage och bränsleförbrukning minimeras.

Bränslefilter

Bränslefiltren tar bort smuts och vatten i bränslet innan de når bränslesystemets vitala delar. De ser till att motorn kan arbeta med maximal prestanda, utan driftstörningar och onödigt slitage. Dagens bränslesystem har små toleranser och arbetar med höga tryck och det är extremt viktigt att använda filter med rätt filtreringsgrad, vilket är en garanti på originalfilter.

Luftfilter

Luftfiltret hindrar damm och andra lättflyktiga partiklar från att komma in i motorns insugningssystem och förser motorn med ren luft för maximal prestanda, låg bränsleförbrukning och minimalt slitage för maximal livslängd.

Motoroljefilter

Motorns oljefilter rengör motoroljan från smuts samt sot- och metallpartiklar för att säkerställa maximal smörjning, rengöring, kylning och tätning av motons inre delar. Ren motorolja ger optimal prestanda och förlänger motorns livlängd.

Hydrauloljefilter

Hydrauloljefiltren rengör hydrauloljan från metallpartiklar som kommer från hydraulsystemets rörliga delar som t.ex. pumpar, motorer, ventiler samt momentomvandlare och transmission. Hydraulfiltren rengör även oljan från smuts och slitagepartiklar som kommer in i systemet från styr och bromskretsar eller vid påfyllning av systemet.

Filterjämförelse

Genuin Komatsu Imitation 1 Imitation 2
Livslängd 1000 h Filter 611 h, bypass 398 h Filter 638 h, bypass 362 h
Antal filter/1000 h 1 1,5 1,5
Effektivitet μ 100% 100% 40%
Kommentarer Tryckfallet har ökat till det dubbla godkända. Vid körning kommer olja regelbundet att gå förbi filtret via överströmningsventilen och därmed gå tillbaka i systemet orenad.
Filtreringseffektivitet är acceptabel.
Filtret är igensatt efter 611 timmar och olja börjar gå tillbaka i tank orenad via överströmningsventilen
Tryckfallet är 1,4 gånger det tillåtna. I kall väderlek kan olja gå förbi filtret via överströmningsventilen och därmed gå tillbaka i systemet orenad.
Filtreringseffektiviteten är dålig.
Filtret är igensatt efter 638 timmar och olja börjar gå tillbaka i tank orenad via överströmningsventilen.
Imitation 3 Imitation 4 Imitation 5
Livslängd 2000 h Filter 272 h, bypass 728 h Filter 333 h, bypass 667 h
Antal filter/1000 h 0,5 4 3
Effektivitet μ 7% 25% 25%
Kommentarer På grund av mycket dålig filtreringseffektivitet så fångar detta filtret nästan inte upp några föroreningar från oljan.
Eftersom väldigt lite föroreningar fångas i detta filtret, så varar det över 2000 timmar.
Tryckfallet är väldigt högt för detta filtret. Vid körning kommer olja regelbundet att gå förbi filtret via överströmningsventilen och därmed gå tillbaka i systemet orenad.
Filtreringseffektiviteten är mycket dålig.
Filtret är igensatt efter 272 timmar och olja börjar gå tillbaka i tank orenad, via överströmningsventilen.
Denna kinesiska kopia är inte tillverkat av material som är lämpligt för hydraulsystem.
-Filtreringseffektiviteten är mycket dålig.