Filter

Servicesatser

Fördelar:

 • Komatsu original reservdelar
 • Komatsu kvalitet
 • Alla nödvändiga delar samlade i ett paket
 • Komatsu garanti
 • Innehåller korrekt delar för tillämpligt serviceintervall
 • Billigare än att köpa varje del för sig

Varför använda servicesatser:

 • Enkelt att beställa
 • Säkerställer att alla garantivillkor uppfylls – även för förlängd garanti
 • Snabbt
 • Säkert
 • Billigare

Servicesatserna som nämns i försäljningsguiden är i enlighet med de flesta förarhandböcker. Kontrollera alltid med förarhandboken för din maskin för specifika krav.

Om filter

Oavsett hur bra maskinen än är kan den inte prestera som förväntat om den körs med smutsig olja eller om bränslet är förorenat av smuts eller vatten. Luftfilter och övriga filter tar bort damm, smuts, metallpartiklar, vatten och andra ämnen samt ser till att motorn får en utmärkt arbetsmiljö.

Tyvärr finns det en överraskande tendens att luftfilter och övriga filter är mindre viktiga bland de dagliga tillsynspunkterna. Men rena filter är av stor betydelse för maskinens prestanda samt ser till att slitage och bränsleförbrukning minimeras.

Bränslefilter

Bränslefiltren tar bort smuts och vatten i bränslet innan de når bränslesystemets vitala delar. De ser till att motorn kan arbeta med maximal prestanda, utan driftstörningar och onödigt slitage. Dagens bränslesystem har små toleranser och arbetar med höga tryck och det är extremt viktigt att använda filter med rätt filtreringsgrad, vilket är en garanti på originalfilter.

Luftfilter

Luftfiltret hindrar damm och andra lättflyktiga partiklar från att komma in i motorns insugningssystem och förser motorn med ren luft för maximal prestanda, låg bränsleförbrukning och minimalt slitage för maximal livslängd.

Motoroljefilter

Motorns oljefilter rengör motoroljan från smuts samt sot- och metallpartiklar för att säkerställa maximal smörjning, rengöring, kylning och tätning av motons inre delar. Ren motorolja ger optimal prestanda och förlänger motorns livlängd.

Hydrauloljefilter

Hydrauloljefiltren rengör hydrauloljan från metallpartiklar som kommer från hydraulsystemets rörliga delar som t.ex. pumpar, motorer, ventiler samt momentomvandlare och transmission. Hydraulfiltren rengör även oljan från smuts och slitagepartiklar som kommer in i systemet från styr och bromskretsar eller vid påfyllning av systemet.