För omkring 20 år sedan hade Stefan Åkerström smeknamnet ”Mr Bomag”.

Nu är det dags igen! Stefan är i full gång med att bidra till Bomags nya offensiv i Sverige och kan åter igen ta på sig Bomag-namnet.

Stefan Åkerström har 50 års erfarenhet av maskin- och vägbyggnadsbranscherna i Sverige. Han är bosatt i Smygehamn och har kontoret hos Söderberg & Haak i Staffanstorp.

Stefan Åkerström jobbar sedan i höst för Söderberg & Haak Maskin AB, som är ny svensk generalagent för Bomag i Sverige.

Hans erfarenhet av maskinbranschen, vägbyggnad, försäljning och av hur man garanterar ett bra servicenät är outstanding. Totalt har Stefan Åkerström arbetat inom de här branscherna i 50 år.

– Nu fick jag chansen att ännu en gång jobba med Bomag. Det känns bra, jag kan inte neka till att vara Bomag-frälst, säger han.

– Bomag är en fantastisk maskintillverkare som levererar bra produkter med hög kvalitet. De har alltid legat i framkant gällande kvalitet och teknisk utveckling och därför är det stimulerande att ingå i den organisationen och tala för produkterna.

Förra gången det begav sig – kring millennieskiftet – arbetade Stefan med Bomags produkter under ungefär 15 år. Då var Bomags marknadsposition i Sverige betydligt större än vad den är idag.

– Men nu finns mycket bra möjligheter att återerövra den positionen, eftersom Söderberg & Haak har de starka kort som krävs för att fungera som en seriös och pålitlig maskinleverantör – jag tänker på den rikstäckande servicen och supporten, säger han.

Under hösten är Stefan Åkerström fullt sysselsatt med att återknyta till gamla kontakter och att svara på anbud. I november kommer han också att vara delaktig i den demonstration av en av Bomags asfaltsfräsar, som ska äga rum i Skåne.

– Intresset för Bomag är stort och många av de tyngsta maskinbeställningarna för vägbyggnad sker under hösten, så det är fullt upp nu, säger Stefan Åkerström.