Söderberg & Haak Maskin AB och Komatsu har fördjupat sitt samarbete ytterligare och har tillsammans kommit fram till ett antal strategiska aktiviteter för att nå de mål man enats om. Ett fokusområde är bland annat en egen ökad närvaro i storstadsregionerna.

För kunna möta marknadens krav i framtiden har man gjort bedömningen att en större del av slutkundsförsäljningen behöver göras i egen regi. I takt med att entreprenadkundernas krav ökar så krävs det mer direktkontakt med tillverkaren både i affärsskedet och för att kunna genomföra alla lokala anpassningar som krävs för att passa den svenska marknaden.

Vår strategi ihop med Komatsu bygger bland annat på att öka den egna närvaron i storstadsregionerna. Söderberg & Haak har sedan tidigare fullserviceanläggningar i Skåne och i Göteborg, och nu väljer man även att starta upp på nytt i egen regi i Mälardalen.

Detta innebär att man avslutar samarbetet med Traktor Nord, som är den nuvarande återförsäljaren i Mälardalen. ”Traktor Nord är en stark aktör i Mälardalen och har på deras tre anläggningar gett regionens entreprenadkunder en god service på för- & eftermarknad. Det är med stor respekt som vi tagit beslutet att starta upp i egen regi i Stockholm med tanke på vårt samarbete med Traktor Nord som vi har idag” säger Gustaf Thuresson, VD för Söderberg & Haak Maskin AB.

Från vänster: Joachim Mårtensson produktchef Komatsu, Veronica Holmlund platschef Söderberg & Haak Stockholm, Gustaf Thuresson VD Söderberg & Haak Maskin AB

Söderberg och Haak startar upp sin verksamhet 1 mars 2024 och har redan ett antal personer i Mälardalsregionen som står redo att axla den nya utmaningen.

Traktor Nord släpper exklusiviteten av varumärkena Komatsu och Bomag från 1 mars 2024 och samarbetet avslutas 5 juni 2024. Fram till dess kommer de fokusera på utförsäljning av lagermaskiner och ge en fortsatt god service till sina kunder.

Det står inte klart än vart Söderberg & Haak startar upp sin nya anläggning, men det kommer att bli en fullserviceanläggning med fokus på Komatsu och Bomag. Förmodligen kommer den vara placerad i norra Stockholm.

För mer information, kontakta

Gustaf Thuresson
046-25 92 01
gustaf.thuresson@sodhaak.se