Komatsu utbytesdelar

Processen för Komatsu utbytesdelar omfattar mycket mer än renovering. Genom toppmodern renoveringsteknologi återsställs komponenterna till sina originalspecifikationer. Komatsu strikta riktlinjer för återanvändning, avancerade tillverkningssystem och kvalitetskontroll säkerställer att prestanda och tillförlitlighet är samma som för nya delar.

Komatsu utbytesdelar håller dina totala ägar- och driftskostnader på en minimal nivå, utan att kompromissa med kvalitet eller garanti.

REMAN utbyteskomponenter

Komatsu Reman utbyteskomponenter återställs till sina originalspecifikationer genom en renoveringsteknologi på högsta nivå. 

Detta garanterar samma prestanda och tillförlitlighet som nya komponenter och omfattas av samma eller bättre garantivillkor.

 

  • Upp till 40% lägre kostnad än nya komponenter
  • Förlängd garanti vid planerat underhåll (LMS)
  • Komponenterna uppdateras automatiskt till senaste utförande och prestanda
  • Komponenterna renoveras i fabriker som ägs av Komatsu

LMS supportprogram

Kärnan i LMS-programmet (Large Machine Support) är ett samarbete mellan Komatsu, återförsäljarna och slutkunderna avseende planerat maskinunderhåll. Det slutliga målet är att reducera slutkundens totala ägar- och driftskostnader genom effektiv planering av underhåll, användning av original reservdelar och utbytesdelar, samt öka nyttjandegraden och ge ett högre andrahandsvärde.

Fördelar:

  • Inga överraskningar eller onödig stilleståndstid. Maskinen övervakas och komponenter byts ut, innan de havererar.
  • Lägsta pris. Planering tillåter kostnadsoptimering genom att använda utbytesdelar.
  • Omedelbar tillgänglighet. Lagerhållning av reservdelar reserverade för planerat underhåll.
  • Trygghet. Längre garanti än normalt på utbytesdelar.

Fördelar med LMS supportprogram

Planerat underhåll (LMS) Oplanerat underhåll Oplanerat underhåll
Kostnad Lägst i långa loppet Högre än LMS program Lägst inledningsvis men högst i långa loppet
Minimal stilleståndstid
Reservdelar i lager för planerat underhåll
Produkten testad enligt OEM-standard
Garanti (2 år eller 10000 mil)*