I en strävan efter att bli mer rikstäckande ökar Söderberg & Haak fokuset i norra Sverige.

Sedan tidigare har man haft ett väl fungerande samarbete med Haraldssons tunga fordon AB som driver en fullserviceanläggning i Östersund. Haraldssons kommer nu även att täcka upp försäljning och service i västra Västerbotten.

Man har sedan tidigare Key Account och entreprenadsäljaren Lucas Berghult som utgår från Pajala och täcker området ner till söder om Skellefteå, och sedan en tid tillbaka har man även startat upp en servicedepå i egen regi i Söderberg & Haak Piteå.

I vintras anställdes säljaren Bengt Höckert som utgår ifrån Sundsvall och täcker området upp till norr om Umeå. Man har valt att flytta ut försäljningsverksamheten som tidigare låg i Umeå till servicepartnern Vindelns Maskinservice AB.
För att säkerställa förstklassig service i Sundsvallsområdet har man även startat ett samarbete med en ny servicepartner i Timrå som heter TIFAB.

Sedan många år tillbaka har säljaren Benny Lundström utgått från Gävle med serviceverkstaden i Söderberg & Haak Stora Skedvi som servicepunkt. Söderberg & Haak har nu även tecknat ett servicepartneravtal med WAAT i Hälsingland AB som har sin bas strax utanför Söderhamn.

Med fem erfarna säljare och sex förstklassiga serviceanläggningar i Norrland tryggar vi våra befintliga och nya kunders verksamheter. Vi vet att våra kunder största utmaning är att få service och reservdelar i rätt tid. Söderberg & Haak har sedan många år tillbaka erbjudit kunderna ett centrallager av reservdelar i Staffanstorp med övernatten leveranser till hela Sverige. Ett koncept som vi kommer att behålla och utveckla” säger Gustaf Thuresson, VD på Söderberg & Haak.

För mer information, kontakta:

Joachim Mårtensson

046-25 92 00
joachim.martensson@sodhaak.se