Snabbt tillgängliga reservdelar och bra support är två av anledningarna till att Christer Steingruber Truckservice AB successivt fortsätter att utöka sin Komatsuflotta. 25 år efter att företaget startades består merparten av entreprenadmaskinerna av det japanska undret.

En av anledningarna till att man fortsätter att investera i maskiner från Komatsu, är att maskinerna är väldigt bra, driftsäkra, bekväma att köra samt att man får god service från Söderberg & Haak, både vad gäller försäljning, reservdelar och verkstad.

”Om en maskin är i behov av reparation, finns reservdelar snabbt tillgängliga och vi får alltid bra support”, säger Christer Steingruber. ”Det är en av de största anledningarna till att jag fortsätter att köpa Komatsu. Att få bra support är guld värt.  Begagnatmarknaden på Komatsumaskiner är också mycket god, så totalekonomin på Komatsu är utmärkt”.

Christer Steingruber Truckservice AB:s huvudsyssla är interna transporter på Avesta Järnverk såsom lastning av skrot till lastning i containrar samt snöröjning och rivning. Man har också tecknat ett nytt tioårigt avtal med Avesta Järnverk, en uppdragsgivare som man arbetat med sedan 1994, vilket innebär att man ser fortsatt ljust på framtiden.

Conny Pettersson, en av Christer Steingrubers 130 anställda, kör många olika maskinertyper på en och samma dag och två återkommande är Komatsu hjullastare WA320 till WA470. Ett flertal av maskinerna arbetar 5-skift så det blir uppåt en 5 000 tim/år per maskin i en mycket tuff miljö. ”Det är lättkörda och rymliga maskiner med extra benutrymme, mycket bra sikt samt låg ljudnivå. Att maskinerna även är starka, har bra dragförmåga samt är mycket bränslesnåla är ju självklart också en fördel”.

Christer Steingruber Truckservice AB har under sin nu 25-åriga historia, fått en stor kunskap och erfarenhet av interntransporter samt hantering inom tung tillverkningsindustri och ser positivt på framtiden vad gäller utvecklingen i det egna företaget. Vi på Söderberg & Haak och Komatsu är glada att få vara med och dela en del av vardagen.