Påbyggnadsverkstad

Söderberg & Haak har tre stycken påbyggnadsverkstäder för Komatsu, en i Kungälv, en i Stockholm och den tredje i Staffanstorp. Detta för att standardisera alla påbyggnader så att alla Komatsu-maskiner är påbyggda, på precis samma sätt.

Arbetet leds av utrustningsansvarig, som tillsammans med sina kolleger, ser till att den höga kvalitets- och standardnivån följs på de maskiner som levereras ut till kund.

Utrustningsverkstaden gör alla typer av ombyggnationer och vid köp av maskin väljer kunderna utrustning. Därefter kundanpassar verkstaden maskinerna med bland annat tiltrotator, olika belysningspaket, dieselvärmare m.m.

För största möjliga trygghet, och för kommande service, dokumenteras allt i en utrustningsmanual .

Det som genomsyrar hela arbetsprocessen är kvalité och trygghet.

Komatsu håller hög maskinstandard och Söderberg & Haak är lika noga när det kommer till påbyggnationer. Allt ska följa Komatsus anda, krav och perfektion.

För närvarande utrustas, hjulgrävare och mini / midigrävmaskiner i den skånska verkstaden, medan bandgrävare över 10 ton utrustas i Kungälv.

Detta av rent logistiska skäl, då de största maskinerna anländer via hamnen i Göteborg.