PC700LC-11 

 

Första handsval för storskaliga arbeten

Motoreffekt
327/439 kW/HP

Skopkapacitet
5,58 m³

Driftsvikt
66,1-69,5 t.

Information

PC700LC-11 är konstruerad speciellt för hårda och krävande uppdrag inom stenbrotts- och gruvindustrin, samt för hantering av fyllnadsmassor i stora mängder. PC700LC-11 har mycket låg bränsleförbrukning trots sin storlek och dess SCR avgasefterbehandlingssystem är ett av de bästa på marknaden, dessutom med låg AdBlue®-förbrukning. En kraftfull maskin med hög komfort och säkerhet.

 

Broschyr