Om BOMAG

BOMAG är en så kallad ”full-liner” inom maskinsegmentet vägbyggnad och erbjuder ett omfattande produktsortiment. Bland de dominerande produkterna finns vägvältar, asfaltsläggare, asfaltsfräsar och vibroplattor.

Söderberg & Haak tog över generalagenturen för Bomag i Sverige den 1 januari 2020.

BOMAP

BOMAG har utvecklat BOMAP som är ett innovativt positioneringssystem som kan mäta antal överfarter vid packning med jord- och asfaltsvältar.

Appen är gratis att ladda ned och fungerar på vanliga Android-smartphones och surfplattor, utan behov av speciell hårdvara. Med hjälp av surfplattans interna GPS, fås en enklare överblick om hur många överfarter som har gjorts på arbetsområdet.

Bluetooth GPS
För de mer krävande jobben finns möjligheten att köpa till GPS-Anten som enkelt kopplas, via Bluetooth, till surfplattan för att få högsta möjliga precision.

Bluetooth Interface
För vältar, utrustade med ECONOMIZER, TERRAMETER eller ASPHALT MANAGER 2, finns ytterligare möjlighet att ansluta välten via Bluetooth mot surfplattan för att få in mätvärden från vältens sensorer, så som packningsgrad och asfaltstemperatur.

BOMAP Connect
För de större projekten eller i de fall där det används flera vältar, finns BOMAP Connect som ger en molnbaserad tjänst. Där fås en överblick över projektet i realtid och flera vältar kan kopplas till samma projekt samtidigt. Detta ger även möjligheten att göra uppdateringar som direkt skickas till välten och att plocka ut ännu mer detaljerad information från projektet.