Jens Åhslund äger företaget Hallandsås Miljöentreprenad och en av hans huvudsysslor är att installera minireningsverk. Till sin hjälp har han valt midigrävmaskinen Komatsu PC55MR-5 eftersom den till sin storlek är smidig men ändå stark och har en förvånansvärt lång räckvidd.

Om man har ett enskilt avlopp och inte vill tumma på miljökrav, lagar och regler så är minireningsverk en populär lösning. Jens har jobbat med att sätta in reningsverk sedan 2012.

Rent praktiskt är minireningsverk en konstruktion som grävs ned på egen tomt eller annan mark i anslutning till huset och verkar som ett filter mellan avlopp och utsläpp i naturen. Farliga komponenter från avloppsvattnet fastnar i reningsverket medan det ofarliga, eller till och med för naturen nyttiga avfallet, kan släppas ut. I de flesta fall räcker ett eget minireningsverk för att uppfylla de krav som kommuner och andra ställer på avloppshantering.

Reningsverk finns i en mängd olika storlekar, från enfamiljshushåll till samfälligheter och städer. Lokala anläggningar kan spara mycket pengar då man inte behöver gräva långa överföringsledningar till centrala kommunala reningsverk. Mindre anläggningar kan även utrustas med slamtorkar för kompostering, och kan installeras på svårtillgängliga platser där kommunal slamtömning inte är möjlig, exempelvis i skärgården.

”Min nya Komatsu PC55MR-5 är en idealisk arbetspartner”, säger Jens Åhslund. ”Den är liten och så pass smidig att jag kommer in i trånga utrymmen. Den har ändå styrkan jag behöver och räckvidden är längre än vad man kan förvänta sig av en maskin i denna storlek. Hytten är bekväm och instrumenteringen logisk”.

När Jens inte anlägger reningsverk, så arbetar han med diverse grävjobb som markarbeten trädgårdsanläggning, vatten och avlopp, dränering, kabelnedläggning samt kranbilsarbeten.